Regiment Huzaren
Prinses Catharina-Amalia

Van de Wapenoudste

Geplaatst op 12-11-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Generaal-majoor Gijs-W. van Keulen

Zeer gewaardeerde Wapengenoten! Van harte hoop ik dat het u allen naar omstandigheden goed gaat in de door het Corona-virus gedomineerde tijden. Gezondheid gaat immers boven alles. Daarom kunnen vele geplande activiteiten helaas niet doorgaan zoals we ze hadden voorzien. Ik vraag nadrukkelijk om juist nu aandacht voor elkaar te hebben. Bel elkaar eens extra en gebruik de digitale wijze van communiceren om elkaar toch via ‘beeld en geluid’ te ‘ontmoeten’. Hier in Brussel in het NAVO-hoofdkwartier proberen we natuurlijk ook gezond en operationeel te blijven. Iedere keer als wij het hoofdkwartier binnengaan is er een temperatuurmeting, we dragen nu al maanden in het gebouw mondkapjes en hanteren de minimaal 1,5 meter-regel en er staan tal van handwas-installaties. Daarnaast brengen we het aantal vergaderingen fors terug, is er al maanden geen enkele dienstreis meer en zijn er veel besprekingen met veilige beeld-geluid verbindingen met collega’s over de hele wereld. Vergaderingen van ministers en commandanten strijdkrachten van de 30 NAVO-landen vinden eveneens digitaal plaats. Knap hoe de technici verbindingen tot stand brengen, die veilige communicatie tot en met het niveau ‘geheim’ mogelijk maken. Het sociaal menselijke contact wordt weliswaar node gemist, maar met de alternatieven is te werken. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het immers maar zoals het kan. Ons streven is om de gezondheidscrisis niet te laten uitgroeien tot een veiligheidscrisis.

 

Na de zorgen rondom Corona met u te hebben gedeeld, val ik met de spreekwoordelijke deur in huis ... We hebben besloten om ons traditiebestel van de Cavalerie aan te passen. Is dat nieuw? Ja, voor nu wel, maar in de historie van de Koninklijke Landmacht en ons Wapen zeker niet. We voegen de drie tankregimenten samen tot 1 regiment met de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA).  De kleur van het regiment wordt lichtblauw met een verwijzing naar ‘staalblauw’ in de associatie met tanks. We zijn geweldig trots dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en onze Kroonprinses Catharina-Amalia hebben ingestemd met deze naamgeving. Op deze wijze blijven wij tot ver in de toekomst verbonden met ons Koninklijk Huis.  De aanleiding tot de aanpassing van ons traditiebestel is dat we al jaren zien dat het ledental van de tankregimenten daalt door enerzijds geen aanwas van jong ‘haar’ en anderzijds de oude en oudere leden die ons ontvallen. We weten echter dat er ook bij de ‘tanks’ behoefte blijft aan personeelszorg, veteranenzorg en traditiebeleving met een eigen identiteit. Toekomstbestendigheid is daarbij een vereiste. Het Nederlandse deel van het Duits/Nederlandse Tankbataljon (414 Panzerbataillon) in Bergen-Hohne Duitsland (voornamelijk ons Nederlandse eskadron, de 4e Kompanie) wordt ingedeeld bij het tankregiment. Dit geldt evenzeer voor ons Cavalerie Ere-Escorte en de Fanfare Bereden Wapens. We zijn in het bedenken van ‘een mogelijke wijze van optreden’ uiteraard niet over een nacht ijs gegaan. Meerdere opties zijn bedacht en besproken. Iedere optie kent voors en tegens. Hierbij hebben consultaties door alle lagen van ons Wapen plaatsgevonden: van jong tot oud, van huzaar tot generaal, van actief, niet-actief en reserve en alle opties zijn ‘historisch verantwoord. Luitenant-kolonel titulair Willem Plink ben ik in het bijzonder zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij heeft verzet om met de Wapentraditieraad in de afgelopen jaren mee te denken. Het besluit is via de Wapentraditieraad met een positief advies van de Traditiecommissie van de Koninklijke Landmacht en het akkoord van Commandant Landstrijdkrachten inmiddels door Zijne Majesteit de Koning in een Koninklijk Besluit bekrachtigd. Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan wordt de eerste Regimentscommandant en Adjudant instructeur Hans Oesterholt de Regimentsadjudant. Corstiaan is vanaf het begin zeer betrokken bij de aanpassingen. Ik ben ons Regiment Huzaren van Boreel zeer dankbaar voor de jarenlange goede zorgen over die eenheden, die nu voortaan bij het tankregiment zijn ingedeeld.

 

Daarnaast richt de Koninklijke Landmacht een nieuw wapen op: het Wapen van de Informatiemanoeuvre met daarin twee korpsen. Het Korps Inlichtingen en Veiligheid en het Korps Communicatie en Engagement. Deze beide korpsen dragen straks de namen van de twee andere dochters van onze Koning en Koningin. Het besluit over dit nieuwe wapen en twee korpsen raakt ook ons Regiment Huzaren van Boreel. In het recente verleden werd inlichtingenpersoneel ook, maar niet uitsluitend, bij Boreel ingedeeld. Dit zal in de toekomst anders zijn. Boreel zal naast de wapengenoten, die hebben gediend bij de vroegere verkenningsbataljons en zelfstandige verkenningseskadrons bestaan uit de huidige drie parate brigade verkenningseskadrons en twee eskadrons van het Joint Intelligence, Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Command. Dit commando is een krijgsmachtbrede capaciteit. Bij Boreel nu ingedeeld inlichtingenpersoneel krijgt de keuze voorgelegd bij Boreel te blijven of over te gaan naar het Korps Inlichtingen en Veiligheid.

 

De ceremonie voor de oprichting van het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre en de bekrachtiging van de aanpassing van ons traditiebestel zal Corona proof plaatsvinden op 20 november aanstaande. De ceremonie vindt plaats om 10.00 uur en is te volgen via deze link: www.tinyurl.com/nieuwwapen. Diverse praktische uitvoeringszaken vinden in de maanden daarna plaats. Een team van betrokken en vakkundige vrijwilligers werkt al enige tijd om goed invulling te geven aan de samenvoeging van de drie regimenten en de aanpassingen bij het regiment Huzaren van Boreel.

 

U vindt op de homepage van de VOC en VOOC en in de Mededelingen een uitgebreider artikel met een toelichting over deze ontwikkelingen en besluiten.

 

Ten slotte, zoals Steve Jobs, voormalig CEO van het succesvolle Apple bedrijf treffend zei “if you want to make everyone happy, don’t be a leader, sell ice cream”, geldt dit ongetwijfeld ook voor ons. Ik vraag u mede namens de nu nog vier Regimentscommandanten de besluiten te steunen, ons nieuwe traditiebestel met twee regimenten met ‘leven’ te vullen, onze alom gewaardeerde Kameraadschap te koesteren en zoals het Cavaleristen betaamt voorwaarts te gaan.

 

 

Generaal-majoor Gijs-W. van Keulen

Wapenoudste


rhpca-200

Agenda

MRT
28
Diner de Corps huzaren/korporaals/trompetters

Evenement | Schlossbrauerei Rheder, Duitsland

APR
4
Diner de Corps onderofficieren

Evenement | Kumpulan, landgoed Bronbeek Arnhem

APR
5
Tankseminar

Evenement | 10:00 - 15:00 | Gebouw AC 8, Bernhard Kazerne, Amersfoort

APR
5
Diner de Corps officieren

Evenement | 18:00 | Leerhotel Het Klooster Amersfoort

APR
26
Herdenking gevallenen cavalerie

Herdenking | BHK Amersfoort

MEI
4
Rotterdam-Overschie (1RHM/3RH); Den Haag (Depot); De Zweth (3RH)

Herdenking

MEI
10
Zuid Ginkel (3RH); Ypenburg (1EP); Erehof Den Haag

Herdenking

MEI
14
Voorthuizen (1RH) (2e dinsdag in mei); Achterveld (1RH) (2e dinsdag in mei)

Herdenking

JUN
16
Quatre-Bras (1815)

Herdenking

JUN
18
Waterloo (1815)

Herdenking

JUN
29
Veteranendag

Evenement | Malieveld, Den Haag

JUL
10
Manpad (Heemstede 1572)

Herdenking

AUG
2
Tiendaagse Veldtocht (1831)

Herdenking

SEP
15
Bereden beëdiging CEE en FBW – Den Haag

Evenement

SEP
16
Strandoefening CEE en FBW – Den Haag

Evenement

SEP
17
Prinsjesdag CEE en FBW – Den Haag

Evenement

 
 
Reünie veteranen RHPCA

Evenement | BHK Amersfoort