Regiment Huzaren
Prinses Catharina-Amalia

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van de Vereniging Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia zijn op 22 februari 2022 middels een akte van oprichting door een notaris gepasseerd.

Het huishoudelijk reglement beschijft zaken die van belang zijn en welke niet in de statuten beschreven staan. Het huishoudelijk eerste huishoudelijk regelement is op 20 mei 2022 door het bestuur vastgesteld. Eventuele toekomstige wijzigingen dienen voorgelegd te worden aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

In de privacy verklaring staat o.a. beschreven welke gegevens de vereniging van de leden bewaart en hoe hier mee om wordt gegaan.

 


Naam: akte-van-oprichting-van-vereniging-regiment-huzaren-prinses-catharina-amalia  Download
Type: pdf
Grootte: 815 kB
 


Naam: huishoudelijk-reglement-vereniging-rhpca  Download
Type: pdf
Grootte: 206 kB
 


Naam: Privacy Verklaring Vereniging RHPCA (versie 2022)  Download
Type: pdf
Grootte: 489 kB