Regiment Huzaren
Prinses Catharina-Amalia

Van de Regimentscommandant

Geplaatst op 27-01-2024  -  Categorie: Algemeen

6714d15e-0610-4a28-a4ed-811ca8448d30Beste regimentsgenoot,

Zoals beloofd in mijn terugblik op het regimentsjaar 2023, licht ik aan het begin van het nieuwe jaar
graag een tipje van de sluier op van de komende regimentsactiviteiten. Maar voordat ik dat doe, wil
ik graag nog een keer benadrukken dat al deze activiteiten worden voorbereid door een enthousiast
team vrijwilligers, die dat belangeloos en naast hun reguliere werk doen. Zonder deze enthousiaste
regimentsleden was dit niet mogelijk geweest en het regiment is hen veel dank verschuldigd.

In het vierde jaar na onze oprichting kunnen wij weer uitkijken naar de regimentsdiners. Voor het eerst wordt dit jaar ook een diner gehouden voor de actief dienende huzaren, trompetters en korporaals van ons regiment. Onze regimentsadjudant Jack van Nieuwkasteel is voor deze eerste editie, die wordt voorzien op donderdag 28 maart voor de manschappen van 4./414 PzBtl, CEE en FBW, in overleg met de Schlossbrauerei Rheder in Duitsland. Actief dienende huzaren en korporaals van het regiment die elders zijn geplaatst, kunnen zich opgeven via onze website www.rhpca.nl.

Het jaarlijkse diner de corps voor de actief dienende onderofficieren van RHPCA wordt dit jaar gehouden op donderdag 4 april in de Kumpulan op landgoed Bronbeek te Arnhem. Het diner de corps voor de officieren vindt gewoontegetrouw plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort, op vrijdag 5 april. Dit laatste diner staat zowel open voor de actief dienende officieren, als voor de post-actieve officieren. Opgave voor deze diners verloopt eveneens via onze website.

Omdat wij een tankregiment zijn, combineren wij onze diners voor de onderofficieren en officieren met een ‘tankseminar’ voor de actief dienende onderofficieren en officieren van ons regiment. In dat seminar behandelen wij onderwerpen waar de actief dienende tankers hun voordeel mee kunnen doen, zoals lessen tankoptreden uit de Oekraïne, ontwikkelingen bij 414 PzBtl en ontwikkelingen in het wapensysteem tank. Het tankseminar wordt georganiseerd op de Bernardkazerne op 5 april. De actief dienende onderofficieren en officieren worden door ons benaderd voor dit seminar.

Het regiment besteedt specifiek aandacht aan onze actieve en post-actieve veteranen. Om de inzet van onze veteranen te waarderen, organiseert RHPCA dit jaar voor het eerst een bijeenkomst op de Bernardkazerne. Wij denken aan een donderdag of vrijdag in oktober in de vorm van een borrel met een blauwe hap. Wij komen hier op terug als er meer bekend is. Onze personeelsvereniging RHPCA gaat zich meer richten op het faciliteren van activiteiten voor onze veteranen en de post-actieve leden van ons regiment. Te denken valt hierbij aan de reünies van 11, 41, 42, 43, 59 en 101 Tkbat en van de diverse uitzendingen vanuit de tankbataljons.

Uiteraard is RHPCA ook vertegenwoordigd op de Veteranendag komende 29 juni in Den Haag. Onze veteranen lopen mee in een gecombineerd detachement met ons zusterregiment RHB. Vergeet ook niet op 26 april, de jaarlijkse herdenking gevallenen cavalerie op de Bernardkazerne. Daar gedenken wij alle militairen van de cavalerie die gesneuveld zijn. Daarnaast wordt tussen 4 en 10 mei aandacht besteed aan de diverse herdenkingen waar onze voorgangers van 1RH, 2RH, 3RH, 1EP, 2EP, 1RHM en 2RHM bij betrokken waren. RHPCA zet immers de tradities voort van al deze regimenten. Meer informatie over deze herdenkingen en de Veteranendag volgt zodra die beschikbaar is.

Tot slot wordt mogelijk in de tweede helft van dit jaar of in de eerste helft van volgend jaar de nieuwe standaard van het regiment aan ons uitgereikt door Zijne Majesteit de Koning. Concreter kan ik het nu niet maken, maar ik kom er zeker op terug zodra daar meer over te melden valt. Er is genoeg om naar uit te kijken en ik hoop u bij de komende activiteiten in groten getale te mogen treffen.

Lkol Jeroen Teunissen

Commandant Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia


rhpca-200

Agenda

MRT
28
Diner de Corps huzaren/korporaals/trompetters

Evenement | Schlossbrauerei Rheder, Duitsland

APR
4
Diner de Corps onderofficieren

Evenement | Kumpulan, landgoed Bronbeek Arnhem

APR
5
Tankseminar

Evenement | 10:00 - 15:00 | Gebouw AC 8, Bernhard Kazerne, Amersfoort

APR
5
Diner de Corps officieren

Evenement | 18:00 | Leerhotel Het Klooster Amersfoort

APR
26
Herdenking gevallenen cavalerie

Herdenking | BHK Amersfoort

MEI
4
Rotterdam-Overschie (1RHM/3RH); Den Haag (Depot); De Zweth (3RH)

Herdenking

MEI
10
Zuid Ginkel (3RH); Ypenburg (1EP); Erehof Den Haag

Herdenking

MEI
14
Voorthuizen (1RH) (2e dinsdag in mei); Achterveld (1RH) (2e dinsdag in mei)

Herdenking

JUN
16
Quatre-Bras (1815)

Herdenking

JUN
18
Waterloo (1815)

Herdenking

JUN
29
Veteranendag

Evenement | Malieveld, Den Haag

JUL
10
Manpad (Heemstede 1572)

Herdenking

AUG
2
Tiendaagse Veldtocht (1831)

Herdenking

SEP
15
Bereden beëdiging CEE en FBW – Den Haag

Evenement

SEP
16
Strandoefening CEE en FBW – Den Haag

Evenement

SEP
17
Prinsjesdag CEE en FBW – Den Haag

Evenement

 
 
Reünie veteranen RHPCA

Evenement | BHK Amersfoort