Regiment Huzaren
Prinses Catharina-Amalia

Het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

Geplaatst op 14-11-2020  -  Categorie: Algemeen

Op 20 november 2020 wordt het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia opgericht als samenvoeging van de volgende regimenten:

Regiment Huzaren Van Sytzama (1e Regiment Huzaren)

Regiment Huzaren Prins van Oranje (2e Regiment Huzaren)

Regiment Huzaren Prins Alexander (3e Regiment Huzaren)

 

Het regiment omvat de volgende eenheden:

414 Panzerbataillon (DEU/NLD)

bild-pzbtl414-wappen

Van dit Duits-Nederlandse tankbataljon horen alle Nederlandse cavaleristen die deel uitmaken van dit bataljon tot d151001ed006
het regiment. Het bataljon, opgericht in 2015, is gelegerd in Bergen-Loheide op de kazerne die decennialang de thuisbasis vormde voor 41 Tankbataljon RHPA. Op 17 maart 2016 werd 414 Panzerbataillon onder bevel gesteld van de 43 Gemechaniseerde Brigade van de Koninklijke Landmacht. Deze brigade is weer onderdeel van de Duitse 1e Pantserdivisie. Het embleem van het bataljon heeft een duidelijk Nederlandse signatuur.  De 4. Kompanie is een volledig Nederlands onderdeel van dit bataljon en uitgerust met de Leopard 2A6 gevechtstank. Deze eenheid vormt als operationele tankeenheid het hart van het tankregiment en daarmee ook van de zware cavalerie binnen het Wapen. De cavaleristen die bij deze eenheid dienen vormen de basis om de kennis en ervaring van het tankoptreden binnen de Koninklijke Landmacht te behouden en uit te bouwen. 414 PzBtl zal in 2021 worden uitgezonden naar Litouwen.

Fanfare Bereden Wapens

fanfare-bereden-wapensDe Fanfare Bereden Wapens (FBW)  is een beroepsorkest en vormt een van de twee regimentsfanfares van de Koninklijke Landmacht. Zoals de aanduiding regimentsfanfare al aangeeft gaat het hier om een orkest dat historisch gezien deel uitmaakte van een regiment en als zodanig daar ook een volwaardig onderdeel van vormt. De FBW zet binnen het regiment de tradities voort van de bereden cavalerie-orkesten uit het verleden en ondersteunt vandaag de dag niet alleen het eigen regiment maar ook het ceremonieel van andere eenheden. Daarnaast wordt het orkest ingezet bij staatsceremonieel en vormt ook internationaal een visitekaartje voor defensie.

Cavalerie Ere-escorte

Het Cavalerie Ere-escorte is een relatief gezien jonge eenheid in de slagorde van Koninklijke Landmacht. Formeel opgericht in 1999 als reserve-eenheid voert zij echter een opdracht uit die al eeuwen onderdeel vormde van de taken van Nederlandse cavalerieregimenten. Tot aan het einde van de Republiek in 1795 voerden cavalerieregimenten de begeleiding en beveiliging van de Stadhouders uit. Vanaf de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 was er altijd een cavalerie-eenheid belast met de taak de Koning te begeleiden. Toen na de oorlog het paard uit de slagorde van de cavalerie verdween is initieel op eigen initiatief in 1966 het Cavalerie Ere-escorte geformeerd om deze eervolle taak uit te voeren die in het Koninklijk Besluit nr. 20 van 17 maart 1815 formeel is vastgelegd, een initiatief dat later is bekrachtigd met de officiële status van reserve-eenheid.

herdenking-waterloo-18-06-2015-e
   

Daarnaast bestaat het regiment uit de volgende groepen die niet onder een eenheid vallen maar wel een belangrijk bestanddeel van het regiment vormen.

Officieren en onderofficieren van de voormalige tankbataljons

Deze officieren en onderofficieren zijn nu werkzaam in alle onderdelen van de defensieorganisatie maar weten zich verbonden door hun gezamenlijke ervaringen opgedaan bij de tankbataljons en de door deze bataljons uitgevoerde vredesmissies. Door hun kennis en ervaring ondersteunen zij met name kennisvastlegging en onderricht over grondgebonden optreden maar leveren ook in niet direct aan het gevechtsoptreden verbonden functies, nationaal maar ook internationaal een waardevolle bijdrage aan onze defensie-inspanning.

Veteranen en oudgedienden

Het regiment zet de tradities voort van drie naoorlogse regimenten, die elk op hun beurt verbonden zijn met een regiment van voor 1940. (zie ook hierboven). Daarnaast zet het regiment de tradities voort van het 1e en 2e Eskadron Pantserwagens en het 1e en 2e Regiment Huzaren Motorrijders. Alle veteranen en oudgedienden van deze eenheden maken ook deel uit van het regiment. Tussen de inzet van de oudste nog levende veteranen en de jongste ligt een periode van bijna tachtig jaar! Een andere belangrijke groep zijn de postactieven, dit zijn de militairen die hebben gediend in de periode van de Koude Oorlog, het betreft voormalig beroeps-, kortverband- en dienstplichtig personeel. Zij vormden de tankbataljons in een periode dat de dreiging die uitging van het Warschaupact voelbaar was en de oorzaak vormde van de spanning tussen Oost en West. Het is dan ook uniek dat het regiment de verbindende schakel mag vormen voor deze bijzondere groepen cavaleristen.

 

De oprichtingsceremonie zal op 20 november vanaf 10.00 uur via livestream te volgen zijn via deze link: https://www.tinyurl.com/nieuwwapen

 

 


rhpca-200

Agenda

MRT
28
Diner de Corps huzaren/korporaals/trompetters

Evenement | Schlossbrauerei Rheder, Duitsland

APR
4
Diner de Corps onderofficieren

Evenement | Kumpulan, landgoed Bronbeek Arnhem

APR
5
Tankseminar

Evenement | 10:00 - 15:00 | Gebouw AC 8, Bernhard Kazerne, Amersfoort

APR
5
Diner de Corps officieren

Evenement | 18:00 | Leerhotel Het Klooster Amersfoort

APR
26
Herdenking gevallenen cavalerie

Herdenking | BHK Amersfoort

MEI
4
Rotterdam-Overschie (1RHM/3RH); Den Haag (Depot); De Zweth (3RH)

Herdenking

MEI
10
Zuid Ginkel (3RH); Ypenburg (1EP); Erehof Den Haag

Herdenking

MEI
14
Voorthuizen (1RH) (2e dinsdag in mei); Achterveld (1RH) (2e dinsdag in mei)

Herdenking

JUN
16
Quatre-Bras (1815)

Herdenking

JUN
18
Waterloo (1815)

Herdenking

JUN
29
Veteranendag

Evenement | Malieveld, Den Haag

JUL
10
Manpad (Heemstede 1572)

Herdenking

AUG
2
Tiendaagse Veldtocht (1831)

Herdenking

SEP
15
Bereden beëdiging CEE en FBW – Den Haag

Evenement

SEP
16
Strandoefening CEE en FBW – Den Haag

Evenement

SEP
17
Prinsjesdag CEE en FBW – Den Haag

Evenement

 
 
Reünie veteranen RHPCA

Evenement | BHK Amersfoort